Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

„Sandoros” progimnazijos bendruomenė linki šįvakar prie jaukaus Kūčių stalo sėsti atviromis širdimis ir basomis sielomis. Linkime, kad jūsų šiltuose delnuose netrūktų dovanojamos tylos ir ramybės, meilės artimui ir nuoširdaus supratingumo, gebėjimo chaotiškame blizgučių žėrėjime atrasti Kristaus dovanotą santarvę bei vienybę tarp žmonių ir Dievo.

VIEŠPATIE JĖZAU, ramybę ir taiką žemėn atnešęs Dieve, duok mums malonės gyvenime įvykdyti tuos gerus užmojus, kuriuos Tu įkvėpei per šią vakarienę ir pagelbėk būti patikimais Tavo draugais ir bendradarbiais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
12362825_1097064356972531_5665181048822891897_o