Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Karjeros ugdymas

Karjeros klausimais 2019-2020 m. m. mokykloje konsultuoja, veiklas organizuoja:

Mindaugas Malcevičius (0,1 etato) direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas (tel. Nr. 8 648 47 483; el. paštas mindaugas.malcevicius@sandora.eu). Veiklos sritys – SKU kalendoriaus administravimas; mokinių profesinio veiklinimo išvykų koordinavimas, išvykų organizavimas; mokyklos ugdymo karjerai dokumentų (planų) rengimas ir įgyvendinimas.

Simona Sidorenko-Tekužė (0,4 etato) – neformaliojo ugdymo mokytoja, 1-4 kl. pailgintos dienos grupės vadovė (tel. Nr. 8 628 23 687; el. paštas: simona.sidorenko@gmail.com). Veiklos sritys – mokinių konsultavimas karjeros, profesijos pasirinkimo klausimais; mokinių, vykstančių į profesinio veiklinimo išvykas, lydėjimas; profesinio veiklinimo išvykų aptarimas su mokiniais (refleksijos); mokinių karjeros planų rengimas.

Elvyra Agrafenina (0,5 etato) – bibliotekos vedėja (tel. Nr. 862335776; el. paštas: jelvyra003@gmail.com). Veiklos sritys – mokinių konsultavimas karjeros, profesijos pasirinkimo klausimais; profesinio veiklinimo renginių, akcijų organizavimas mokykloje; mokyklos PIT priežiūra, tikslinės literatūros atnaujinimas; mokinių karjeros planų rengimas; mokinių, vykstančių į profesinio veiklinimo išvykas, lydėjimas; profesinio veiklinimo išvykų aptarimas su mokiniais (refleksijos).

Tikslas – padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse, nuosekliai ir kryptingai plėtojant profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo krypčių įvairovę mokykloje.

Uždaviniai:

  • Mokyti mokinius savianalizės (polinkių, interesų, gabumų atskleidimas, galimybių įvertinimas, tolesnės veiklos plano numatymas).
  • Kaupti, sisteminti ir pristatyti mokiniams jiems aktualią informaciją bei mokyti mokinius savarankiškai naudotis karjeros informacija.
  • Organizuoti renginius ir užsiėmimus mokiniams, sudarant sąlygas gauti jų amžiaus reikmes atitinkančią profesinę informaciją.
  • Ugdyti mokinių karjerai būtinas kompetencijas organizuojant būrelių, projektinę bei kt. veiklas.
  • Sudaryti mokiniams sąlygas išbandyti savo gebėjimus praktinėje veikloje.
  • Integruoti profesinį informavimą, konsultavimą į ugdymo procesą.
  • Įtraukti mokinių tėvus į profesinio informavimo veiklą (lankymasis tėvelių darbovietėse).
  • Bendradarbiauti su įstaigomis, centrais, teikiančiais profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugas.

Mokiniai karjeros klausimais konsultuojami mokyklos bibliotekoje veikiančiame PIT darbo dienomis 8.00–17.00 val.

Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) planas 2020-2021 m. m.

Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) planas 2019-2020 m. m.

Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) planas 2018-2019 m. m.

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Informacijos paieška  internetinėse svetainėse

Šiaulių miesto mokyklų karjeros, socialinių kompetencijų ugdymo naujienas galite sekti socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/skusiauliai/

Kokios veiklos, susijusios su karjeros ugdymu, vyksta Šiaulių miesto mokyklose, t. y. SKU kalendorių, galite rasti čia.

2018-2019 m. m. vykusio  Šiaulių miesto 7-8 kl. protų mūšio „Atrask savo profesiją“ rezultatai.