Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

2018 metų sausio 7 d.  kviečia Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė

 2018 metų sausio 7 d.  – Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30). 12 val. – ŠVENTOSIOS MIŠIOS (aukoja  Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kunigai. Gieda Lietuvos Jaunimo dienų choras).

Detali šventės programa čia.