Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Šiauliuose dešimtus metus pinta vaikų ir jaunimo giesmių pynė

Gegužės 12-osios rytą Šiaulių Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia jau dešimtus metus skambėjo nuo kelių šimtų vaikų ir jaunimo giesmių Marijai. Šv. Mišias aukojęs Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis laimino gausiai susirinkusius choristus ir kvietė gyvenimo kelyje naviguoti ne išmaniosiomis technologijomis, o skaitant Šventąjį Raštą.

Daugiau

Iš Ispanijos grįžę sandoriečiai – apie šios šalies žavesį, ispanų temperamentą ir vandenį

Vasario pabaigoje aštuoni Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokiniai Ispanijoje rašė rašinėlius apie vandens svarbą ir stebėjosi – 22 laipsnių šiluma ne visiems reiškia vasarą. Po savaitę trukusios viešnagės saulėtoje Ispanijoje, tarptautinio Erasmus+ projekto „Water Around Us” dalyviai juokėsi, kad grįžę į Šiaulius „parsivežė“ šiek tiek pietietiško temperamento ir žinių, koks svarbus gali būti vanduo, kai jo trūksta.

Daugiau

Prie apskrito stalo – mokytojų, vadovėlių autorių ir tėvų diskusija apie integruotą ugdymą

Nemažoje dalyje šalies ugdymo įstaigų integruotas ugdymas vis dar piešiamas mįslingo baubo portretu. Tačiau ne pirmus metus pagal pradinių klasių integruoto ugdymo „Vaivorykštės“ programą dirbantys pedagogai į ugdymo procesą žvelgia plačiau. Kokie šios programos privalumai ir trūkumai – apie tai diskutuota susėdus kartu prie bendro stalo su programos sumanytojais, vadovėlių autoriais, mokytojais ir mokinių tėveliais.

Daugiau

KURIU LIETUVAI…

PUG, 1-4 kl. MOKINIŲ konkursas

„KURIU LIETUVAI…”  

 

Kviečiame Šiaulių miesto lopšelių-darželių auklėtinius, PUG ir 1-4 klasių mokinius dalyvauti Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos organizuojamame konkurse „Kuriu Lietuvai…“.

Lietuvos nepriklausomybės 99-ąsias metines paminėkime prasmingai, savo meilę Tėvynei atskleisdami kūrybiškuose ir patriotiškuose tapybos, muzikos, judėjimo meno bei kitokio pobūdžio darbuose. Garsiai išreiškime kiekvieno mūsų mažoje širdyje nuolat augantį dėkingumą už tai, ką turime, ką branginame ir puoselėjame. Įrodykime, kad mūsų meilė Lietuvai – ne vien tušti žodžiai.

Dalyvių darbų lauksime nuo 2017 m. sausio 25 d. iki vasario 13 d. (imtinai).

Geriausių darbų rinkimai, apdovanojimai vyks vasario 15 d. 12.00 val. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje (Korsako g. 8, Šiauliai).

 

Platesnė informacija nuostatuose.

Struktūra ir kontaktai

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
K. Korsako g. 8, LT-78359
El. paštas: info@sandora.eu
Tel.: +370 603 29 303
Mokyklos kodas: 195220727
Biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Šiaulių miesto savivaldybės taryba

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi: www.registrucentras.lt


Administracija

Direktorius

Mokyklos kapelionas

Pavaduotojas

 

Raštinė

Raštinės administratorė, sekretorė

Savivalda

Mokinių taryba

Mokyklos taryba

Mokytojai

Pradinių klasių

Dalykininkai
Neformaliojo švietimo

2021-2022 m. m. klasių vadovai

Komisijos ir darbo grupės, pagalba

„Sandoros“ progimnazijos komisijos ir darbo grupės 2021-2022 m. m.

Socialinė pedagogė

Logopedė ir specialioji pedagogė

Psichologė

Biblioteka

Bibliotekos vedėja

 Ūkio dalis

Aptarnaujantis personalas

Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos specialistė

Darbuotojų funkcijos

Sandoros_progimnazijos_darbuotojų_funkcijos

Valdymo schema

Mokyklos darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė – Asta Kairienė

Tel. Nr. 8 60 001 730

El. paštas: astakairiene1@gmail.com

Nuotolinis mokymas

[maxbutton id=”1″ ]      [maxbutton id=”3″ ]      [maxbutton id=”2″ ] 

 

Sielovada

Aš nežinau, kas Tu esi.
Aš nežinau, koks Tu esi.
Aš nežinau, kur Tu esi.
Tačiau aš žinau, o Dieve, kad pražūsiu,
Jei Tavęs neieškosiu. Amen.
Bernardas Moieris

Sielovados grupės komanda:

Vygantas Kruopis – sielovados grupės pirmininkas, istorijos mokytojas

Nariai:

 1. Mindaugas Malcevičius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas
 2. Rolanda Kalakauskienė – muzikos mokytoja
 3. Aldona Traškinienė – technologijų, dailės mokytoja
 4. Gintarė Vitkuvienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Daiva Karalienė – socialinė pedagogė
 6. Diana Bagdonienė – tikybos mokytoja
 7. Margarita Užuotienė – pradinių klasių mokytoja

Sielovados grupės veiklos planas 2019-2020 m. m.

Mokyklos kapeliono šv. Mišių grafikas mokyklos bendruomenei 2019-2020 m. m.

Mokyklos kapeliono šv. Mišių grafikas mokyklai 2018-2019 m. m.

Mokyklos kapeliono šv. Mišių grafikas mokyklai 2017-2018 m. m.

Mokyklos globėja šv. Kryžiaus Teresa Benedikta (Edith Stein)
Katalikiškų vertybių ugdymo nuostatai
Katalikiškųjų vertybių ugdymo programos tvirtinimas 2019-12-13
Kryžiaus kelio stotys

Vaiko gerovė

Jūsų vaikai […] sūnūs ir dukros Gyvenimo, paties savęs besiilginčio.
Jie ateina per jus, bet ne iš jūsų,
Ir nors jie su jumis, bet jie jums nepriklauso.
Jūs galit duoti jiems savo meilę, bet ne savo mintis,
Nes jie turi savąsias.
Jūs galit priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas,
Nes jų sielos gyvena rytdienos rūme, kuriame jūs negalit apsilankyti netgi savo svajonėse.
Jūs galit stengtis būti tokie kaip jie, bet nesistenkit jų padaryti panašių į save.
Nes gyvenimas negrįžta atgalios ir negaišta su vakarykščia diena.
K. Gibran

…ir būtent dėl to mes esame atsakingi už savo vaikus!

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK):

Mindaugas Malcevičius  – VGK pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas

Asta Kairienė – VGK pirmininko pavaduotoja, spec. pedagogė, logopedė

Nariai:

 1. Jurgita Navickienė – pradinių klasių mokytoja
 2. Vaida Buitvidienė – anglų kalbos mokytoja
 3. Rima Lunskienė – lietuvių kalbos mokytoja
 4. Evelina Miškūnaitė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 5. Daiva Karalienė – soc. pedagogė
 6. Jolita Štuikienė – pradinių klasių mokytoja
 7. Lina Jasienė – pradinių klasių mokytoja
 8. Vilma Pranskaitienė – matematikos, fizikos mokytoja
 9. Jolanta Banienė – rusų, lietuvių kalbos mokytoja

VGK veiklą reglamentuojantys susitarimai:

Sandoros_VGK narių funkcijos 2019-2020_m. m.

VGK veiklos planas 2021-2022 m. m.

VGK veiklos planas 2019-2020 m. m.

VGK veiklos planas 2017-2018 m. m.

Vaiko gerovės komisijos ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (2019-09-19 nauja redakcija)

Mokinių skatinimo drausminimo tvarkos aprašas (2018-03-29).

Mokinių drausminimo modelis 2017

Gabiu_ir_talentingu_vaiku_atpazinimo_ugdymo_rekomendacijos_Sandora_2017

Greitieji pagalbos modeliai:
Greitosios pagalbos mokiniui modelis

Greitosios pagalbos mokiniui modelio aprašas

Švietimo pagalbos mokiniams teikimo aprašas_2014-12-31

5 zingsniu pagalbos modelis_2017