Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Von der Alltätigkeit bis zur Heiligkeit

„Erasmus+“ KA -229 projektas (2019-2021)

Projekto veiklos vyks vokiečių kalba. Projekto partneriai – Lenkija, Rumunija, Italija, Turkija ir Lietuva. Šis projektas apie  šalių šventuosius, jų darbus, tiesas, dvasinį žmonių gyvenimą. Mūsų mokiniai turės galimybę aplankyti šventąsias šalių partnerių vietas, eiti piligrimų keliais, sužinoti apie kitas religijas, šventuosius, mokysis tolerancijos ir dvasingumo.

Informacija apie veiklas, susitikimus

Pirmoji projekto partnerių gyva pažintis – Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje

Pirmas projekto „Von der Alltätigkeit bis zur Heiligkeit“ partnerių iš Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, Italijos ir Lietuvos susitikimas įvyko mūsų mokykloje. Svečiai grožėjosi mūsų liturginio choro giesmėmis, dalyvavo pamokose, dalyvavo ekskursijose miesto Katedroje, Kryžių kalne, Šiluvoje. Svečiai buvo nuvykę ir į sostinę, kur apžiūrėjo senamiestį, Vilniaus Katedrą, šv. Onos bažnyčią, Aušros Vartus. Mokiniai paruošė prezentacijas apie savo šalį ir žymius šventuosius.

Išvyka į Italiją

Antras projekto „Von der Alltätigkeit bis zur Heiligkeit“ susitikimas vyko Italijoje 2020 m. vasario 3-7 d. Mūsų mokyklos mokinių komanda (Arnas Grauslys, Lijada Mikulskytė, Rokas Barzdžius, Saulius Dikšas, Ignas Kopilovas, Viltė Abraitytė ir Melita Šuminaitė), lydimi mokytojų Ingos Urbonienės, Dalios Vėdaraitės ir Kristinos Černiauskienės lankėsi Italijoje, Sicilijos regione, Kaltanisetos mieste. Vaikai ir mokytojai dalyvavo mokymosi veiklose apie šventuosius, skaitė paruoštas prezentacijas, lankė vietos šventas vietas, dalyvavo šv. Agotos atlaiduose.