Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Jėzuitiška pedagogika

ŠIAULIŲ JĖZUITŲ MOKYKLA – jėzuitiškos pedagogikos kultūros mokykla. Jėzuitų švietimo tikslas – padėti žmogui pajusti Dievo meilę ir išugdyti nusiteikimą tarnauti artimui.

„Negaliu įsivaizduoti jėzuito mokytojo, stovinčio prieš moksleivius ir skaitančio paskaitą, o po to išeinančio iš klasės be jokio kontakto su jais. Tai pažeistų viską, ko Ignacas mokė. Pati mokymo samprata reikalauja pradėti nuo to, ką mokiniai žino, ir padėti jiems integruoti naujus dalykus. Taigi mokydamas palaikai asmeninį ryšį ir prisilieti prie patirties“ (David Fleming, SJ).

Šiaulių jėzuitų mokyklos mokiniai vaikiškais, bet tvirtais žingsneliais ir įsikibę vienas kitam į ranką keliauja Dievo link.

PASKAITYKITE DAUGIAU: http://www.jezuitai.lt/jezuitu-gimnazijos