Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

JĖZUITIŠKAS UGDYMAS

KOKYBIŠKAS JĖZUITIŠKA PEDAGOGIKA GRINDŽIAMAS UGDYMAS – kasdienybėje daugiau ieškoti, daugiau siekti, daugiau būti!

 Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, teikiamas kokybiškas bendruosius ugdymo standartus atitinkantis pradinis išsilavinimas.

PUG vaikai yra ugdomi nuo 4 val. per dieną.

1 kl. mokiniams per savaitę yra skiriama:

1 tikybos pamoka,

8 lietuvių kalbos pamokos,

4 matematikos pamokos,

2 pasaulio pažinimo pamokos,

2 muzikos pamokos,

3 kūno kultūros/šokio pamokos,

2 dailės ir technologijų pamokos.

  1. Visos veiklos mokykloje po pamokų yra skirtos ugdyti laisvą, sveiką, besišypsantį mažą Žmogų.
  2. Mokykloje nuolat diskutuojama, todėl yra aišku kas?, kodėl? ir kaip?
  3. Mokykloje kuriama ir palaikoma bendrais susitarimais grindžiama kultūra.
  4. Mokyklos sienos yra gyvos ir atspindinčios mūsų kasdienybę, todėl mokykloje – jauku.
  5. Taisyklės mokykloje – tai dėmesingumo Asmenybei ugdymo pagrindas.
  6. Ugdymo procesas yra aprūpintas mokymo priemonėmis tiek, kiek vaikui yra reikalinga.

KOKYBIŠKAS JĖZUITIŠKA PEDAGOGIKA GRINDŽIAMAS UGDYMAS – sutikti Dievą visuose dalykuose!