Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Ketvirtoji Advento savaitė

Paskutiniąją Advento savaitę, mokykloje ketvirtą vainiko žvakę uždegė kun. Arūnas Jankauskis ir priminė, kad pirmiausia patys turime būti spinduliuojančia šviesa ir tik taip liudysime Dievo meilę.

Kartu šviesa nušvito ir mokyklos koplytėlėje, kur įsižiebė prakartėlė.
Sustokite, priklaupkite – stebuklas gimsta !

dsc_0022