Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras

2017 m. vasario 2 d.  12.30 val. mūsų mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Meninis ugdymas ir kultūrinis sąmoningumas“, kuriuo buvo siekiama atskleisti kokią įtaką meninis ugdymas turi vaiko intelekto, dvasinių vertybių ugdymui bei kultūriniam sąmoningumui.

Seminarą vedė mūsų progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Rolanda Kalakauskienė, kuri supažindino su dešimtosios vaikų ir jaunimo giesmių šventės Šiauliuose „Giesmių pynė Marijai“ programa ir repertuaru.

Jos pagalbininkė Jurgita Steckytė, Šiaulių logopedinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, priminė dešimtmetę šio renginio istoriją, iliustravo animacinius giesmelių judesius. Aidas Kalinčikas, Kelmės raj. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos muzikos mokytojas metodininkas ir Aldona Traškinienė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, savo pranešimuose plačiau apžvelgė meninio ugdymo praktinius momentus bei kultūrinio sąmoningumo kaip asmens kompetencijos, kuri reiškiasi mokėjimu pripažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti socialiai vertingoje kultūrinės raiškos veikloje. Džiugu, kad seminaras sulaukė gausaus dalyvių dėmesio ne tik iš Šiaulių miesto bei rajono, bet ir iš Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Telšių ir kt.

 

 

Informaciją parengė:

Aldona Traškinienė, 
Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos
dailės ir technologijų mokytoja metodininkė