Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Kviečiame susipažinti su nauja mokinių lankomumo apskaitos aprašo redakcija

Visoje šalyje vis daugiau mokinių pradedant mokytis nuotoliniu būdu, baigiantis 2020-iesiems mokykloje atnaujintas Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinių ir 1-8 kl. mokinių pamokų / užsiėmimų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir priemonių lankomumui gerinti tvarkos aprašas.

Kviečiame susipažinti. Jeigu manote, kad kuris nors naujos redakcijos punktas turėtų būti koreguojamas, savo pastebėjimus galite palikti čia.