Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Liturginis choras

Choras – tai kolektyvas, kuriame įprasmina save įvairių muzikinių gebėjimų bei dainavimo patirties vaikai (Sereika, Šumskis, 1999). Choro tikslas yra dainuoti, o dainavimas yra vienas natūraliausių būdų žmogui išreikšti save. Bet vien balso nepakanka, reikia išmokyti choristą valdyti savo balso instrumentą. Choristai mokysis klausytis savęs ir girdėti dainuojantį greta. Kiti neatsiejamai svarbūs elementai, kurie bus formuojami choro repeticijų metu – taisyklingas kvėpavimas, tikslus intonavimas, pagrindinis tembras, ansambliškumas,dikcija ir artikuliacija. Didelį dėmesį pamokose skirsime vokalinėms pratyboms – įsidainavimui, muzikinės klausos ugdymui, taip pat lavinsime vokalinę klausą ir mokysimės kūrinių partijas. Mokant chorinio dainavimo didžiausią dėmesys bus skirtas bendram choro skambesiui, jo ansambiui bei choro tembrui. Viso to sieksime nuosekliu ir kūrybišku darbu.

Mokytojo vardas ir pavardė: Rolanda Kalakauskienė