Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Nuotolinis mokymas: daug nerimo tėvams ir neribotos galimybės vaikui

Tobulėjančios informacinės, komunikacinės technologijos ir po visą pasaulį išsibarstę lietuviai. Greičiausiai tai lėmė, kad vis dažniau nuotolinį mokymą(si) renkasi ne tik suaugę, bet ir vaikai. “Nuotoliniu būdu besimokančių vaikų skaičiaus augimo tendencijas fiksuojame kiekvienais metais. Tačiau bendraudami su tėvais pastebime ir tai, kad daugelis nori, bet nesiryžta mokytis. Paprasčiausiai bijo”, – sako septynerius metus 1–8 klasių nuotolinį mokymą vykdančios Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius Kęstutis Šaltis, sutikęs apie Lietuvoje vis populiarėjančią mokymosi formą papasakoti daugiau.

Dažnai tėvams neramu ne dėl vaiko, bet dėl savęs

– Kokių klausimų dėl nuotolinio mokymo sulaukiate dažniausiai?

– Jei apie tokią mokymosi formą tėvai sužino tik iš kokio pažįstamo, jiems neaišku viskas: kaip organizuojamas priėmimas į mokyklą, kokiu būdu ir kada vyks pamokos, kaip organizuojami atsiskaitymai, iš kokių vadovėlių jų atžalos bus mokomos, kokių įgūdžių reikia vaikui, norinčiam mokytis nuotoliniu būdu, ar reikia atvykti į mokyklą ir pan. Ir tai natūralu, nes nuotolinis mokymas Lietuvoje dar gana naujas reiškinys, informacijos apie jį irgi nėra labai daug.

Kartais tenka spręsti ir neįprastas situacijas. Pavyzdžiui, šiemet turėjome vieną mokinį, kurio gyvenamoji vieta – Azija. Iš pirmo žvilgsnio nelogiška, nekonkretu. Bet teko įsiklausyti į tėvų pastabas, kad šeima keliauja paskui tėtį, dirbantį kino industrijoje. Kadangi keliauja po visą Azijos žemyną, ištisus metus vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.

Tenka spręsti ir didžiulius laiko skirtumų klausimus, kai pas mus diena, o mūsų nuotoliniu būdu besimokančiam mokiniui – naktis. Į viską žiūrime lanksčiai, nes tokia ir yra nuotolinio mokymosi esmė – tikroji mokykla be sienų.

– Užsiminėte, kad kartais tėvai nesiryžta leisti savo atžalą mokytis nuotoliniu būdu, nes bijo. Dėl ko jie nerimauja? Gal nepasitiki savo vaiko jėgomis mokytis nuotoliniu būdu?

– Tėvai greičiau nepasitiki savo jėgomis (juokiasi). Kai nuotoliniu būdu nusprendžia mokytis suaugęs žmogus, jis savarankiškai kreipiasi į universitetą ar kitą aukštąją mokyklą. Kai gyventi į užsienį išvykusi šeima nusprendžia savo atžalą leisti į mokyklą nuotoliniu būdu, tėvų pečius užgula nemaža atsakomybė. Jie ne tik turi kontroliuoti, ar vaikas “nesimoko” įsijungęs mėgstamą kompiuterinį žaidimą.

Tėvai tam tikra prasme perima ir dalį pedagogo funkcijų, nes turi savo mažylį motyvuoti, paskatinti, padėti iškilus sunkumams. Kai mokinys sėdi klasėje su bendraamžiais, šį darbą atlieka mokytojas. Virtualioje klasėje nuotoliniu būdu su mokiniais bendraujančiam mokytojui tikrai reikalinga kur kas didesnė tėvų pagalba, nei mokantis įprastoje klasėje.

Virtualioje erdvėje vaikai įgyja ne tik žinių, bet ir išskirtinių gebėjimų

– Kaip “Sandoros” progimnazijos mokytojai bendrauja su savo mokiniais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį? Ar labai virtuali pamoka skiriasi nuo įprastos?

– Mūsų progimnazijoje pamokos vyksta pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį, kuris savo struktūra yra beveik analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Kaip ir įprastoje mokykloje, vaikai per dieną tam tikru metu turi kelias pamokas, prie kurių jungiasi per “Moodle” virtualią mokymosi aplinką. Visų klasių kursai suskirstyti į konkrečias pamokas, kurios interaktyvios, tad ir mokinių darbai vertinami, komentuojami bendraujant elektroniniu būdu. Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir t. t. Kasmet stengiamės, kad el. pamokose netrūktų vaizdinės ir garsinės medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių darbų testų, papildomų interaktyvių mokomųjų interneto nuorodų.

Kadangi turime nemažai mokinių, kurių gyvenamosios vietos laiko zona labai skiriasi nuo mūsų, mokiniams sudaromos sąlygos užduotis atlikti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Kad padėtume kiekvienam vaikui, su nuotoliniu mokymu dirbantys pedagogai vakarais organizuoja virtualias konsultacijas, kurioms pasitelkiami moderniausi IT sprendimai – konferenciniai vaizdo skambučiai, kitos mokytojams ir mokiniams priimtinos virtualaus bendravimo formos.

– Kokia nuotolinio mokymo(si) nauda?

– Pati didžiausia nauda, kad keleriems metams su šeima išvykę mokiniai, net būdami kitoje šalyje ar kitame žemyne, gali mokytis Lietuvos mokykloje ir visiškai nemokamai įgyti išsilavinimą. Tai ypač svarbu tiems vaikams, kurie iš gimtinės išvežami ne visam laikui. Turime nemažai sandoriečių, kurie kelerius metus mokėsi mūsų progimnazijoje nuotoliniu būdu, o grįžę į Lietuvą toliau sėkmingai mokosi toje mokykloje, kurioje mokėsi prieš išvykstant.

Kitas labai svarbus gebėjimas, kurio neįgyja įprastu būdu kasdien į pamokas einantys mokiniai, savarankiškumas. Mokymasis nuotoliniu būdu – tai pirmiausia savo laiko, veiklos planavimas, gebėjimas savarankiškai mokytis. Ilgametė nuotolinio mokymo patirtis leidžia pastebėti, kad vadinamieji nuotolinukai įgyja ne tik žinių, bet ir praktinių gebėjimų. Įkelti skaitmeninius dokumentus į bet kurią virtualią erdvę, susiinstaliuoti kokią nors kompiuterinę programą ar prisijungti prie konferencinio skambučio – net mūsų nuotolinukui pirmokui yra vieni niekai (šypsosi).

Sėkmės garantas – darni ir šiuolaikiška tėvų, pedagogų komanda

– Viskas, kas nauja, kelia nemažai sunkumų. Kokias didžiausiais problemas pastebite nuotoliniame mokyme?

– Dažnai girdime, kad visa Lietuvos švietimo sistema turi vienokių ar kitokių problemų. Kalbant apie nuotolinį mokymą, jų irgi netrūksta. Kadangi tokios formos mokymą vykdo vos viena kita šalies mokymo įstaiga, patiems tenka ieškoti įvairių techninių sprendimų, sunku rasti šiuolaikiškų ir puikiai IT valdančių pedagogų, kurie būtų inovatyvūs, mokėtų sudominti vaikus mokytis net fiziškai nebūdami šalia. Norėdami tobulėti, dalyvaujame tarptautiniuose projektuose, seminaruose, kur patirties semiamės ir kitų šalių nuotolinį mokymą vykdančių mokyklų.

Nemažai iššūkių kelia ir darbas su tėvais. Pastarieji kartais pamiršta, kad jų vaikams reikia pagalbos. Ir ne tik atsiversti Šiaulių “Sandoros” progimnazijos internetinį puslapį, parašyti prašymą dėl mokymosi nuotoliniu būdu grupine ar paviene mokymosi forma. Tėvai turi būti šalia savo vaiko, ypač pačioje mokymosi pradžioje, kol mokinys įpranta prie savo mokymosi plano, darbų tempo, kol padedami savarankiškumo pamatai.

Daugiau informacijos apie galimybę nemokamai mokytis nuotoliniu būdu Šiaulių “Sandoros” progimnazijoje:

K. Korsako g. 8, Šiauliai,
Tel. +370 603 29 303

Šaltinis: https://www.etaplius.lt/nuotolinis-mokymas-daug-nerimo-tevams-ir-neribotos-galimybes-vaikui