Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Orų išdaigos: penktadienį – laisvas lankomumas

Karščiams nesitraukiant, rytoj mokykloje skelbiamas laisvas lankomumas. Ką tai reiškia? Atsižvelgiant į Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2019 m. birželio 10-13 d. vidutinę temperatūrą mokyklos vidaus patalpose dienos metu, į 2019 m. birželio 14 d. oro temperatūros prognozę ir į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. birželio 12 d. raštą Nr. SR-2341 „Dėl ugdymo proceso koregavimo“ penktadienį mokykloje ugdymo procesas koreguojamas:

1) 5–8 klasių mokiniams skelbiame laisvą pamokų lankomumą pagal sutrumpintą pamokų laiką (pamokos po 30 min., ugdymo procesas baigsis apie 12 val., t. y. prieš patį karščio piką). Mokinių tėvelius informuojame apie galimybę mokiniams neatvykti į mokyklą, apie tai el. dienyne TAMO tą pačią dieną pranešus klasės vadovui.

2) mokytojai, 2019 m. birželio 14 d. turintys pamokas pagal direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį, į mokyklą atvykusiems mokinimas ugdymo procesą organizuos vykdant konsultacijas, dalykinių žinių įtvirtinimus, projektinių darbų atsiskaitymus mokyklos kabinetuose, kuriuose oro temperatūra neviršija higienos normose numatytų leistinų ribų. Klasės temperatūrai pakilus aukščiau 28 laipsnių šilumos, ugdymo procesą mokytojai organizuos žaliosiose, pavėsiuose esančiuose, mokyklos vidinio kiemo erdvėse.