Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Profesinis mokinių veiklinimas: susitikimas su gestų vertėjais

Mokykloje svečiavosi kiek rečiau sutinkamos profesijos atstovai – 2, 5 ir 7 kl. mokiniai susitiko su gestų vertėjais. Susitikimo metu sandoriečiai sužinojo, kaip, kur galima tapti šios specialybės profesionalu, su svečiais diskutavo apie gestų vertėjo darbo ypatumus, patys mokėsi gestų kalbos.

„Organizuodami šį susitikimą, net nesitikėjome, kad mokiniams šios specialybės atstovai bus tokie įdomūs. Vaikai aktyviai dalyvavo diskusijose, patys uždavė daug klausimų, emocingai reagavo į svečių pasakojamas istorijas“, – po susitikimo kalbėjo ugdymo karjerai specialistė Elvyra Agrafenina.