Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Rugsėjo 1-oji „Sandoros” progimnazijoje

Ruduo… Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę… 
Ruduo… Susim
ąstai, kuo vasara turtinga. 
Ruduo… Alsuoja dienos pilnatve. 
Sušildo ne gelton
ų lapų kibirkštys gerumas, žinios, 
Išmintis pro mokykl
ų atviras duris pasklidę
Tegul j
ų kiekvienam užteks

SU RUGJO 1–ĄJA!

                  Sveikiname visus, pradedančius naujus mokslo metus. Tegul jie bus sėkmingi, kūrybingi, pilni nuotykių ir šypsenų. Tegu kiekviena mokslo diena dovanoja pažinimo džiaugsmą :)