Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Sandoriečiai kviečiami pasitikti devintinių procesiją prie „Sandoros”

Birželio 18 d., sekmadienį, katalikiškas pasaulis švęs Devintines. Šiaulių „Sandoros” pogimnazijos mokiniai, tėveliai ir mokytojai kviečiami maždaug 10.30 val. prie mokyklos pasitikti procesiją.

Šv. Mišios vyks 8.00 val.

9:30 val. + Eucharistinė procesija mieste. Bus einama tokia kryptimi: Bažnyčia-Lyros g.-K. Korsako g.

I stotelė prie Gytarių progimnazijos, K. Korsako g. 10

II stotelė prie Sandoros progimnazijos, K. Korsako g. 8

III stotelė prie lopšelio-darželio „Eglutė”, K. Korsako g. 6

IV stotelė prie daugiabučio, K. Korsako g. 1

Ir toliau į Gegužių g. ir grįžtame į bažnyčią, Gegužių g. 57.

Po visų Šv. Mišių ir procesijos bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos ir vaikai.

Esate visi laukiami.