Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Sekmadienį – gražiausi sandoriečių žodžiai ir giesmės Jums, brangios mamos

Brangios mamos,
2019 m. gegužės 5 d. (sekmadienį) kviečiame priimti gražiausius sveikinimus, šilčiausiais dainas, skirtas Jums. Susitinkame Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje.
Programa:
11.00 val. – šv. Mišios Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
12.00 val. – koncertas mamoms Pastoracinio centro salėje (Tilžės g. 186, Šiauliai). Atlieka – „Sandoros“ progimnazijos liturginis choras. Vadovė Rolanda Kalakauskienė.
 
Kviečiame dalyvauti :)