Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Tarptautinis daugiašalis Erasmus+ projektas „WATER AROUND US“ (WAU)

Nuo šių mokslo metų pradžios mokykla kartu su partneriais iš Čekijos (Zakladni Skola Frantiska Krizika, Bechyne), Ispanijos (IES Albaida, Almeria) ir Portugalijos (AE Jose Snches e Sao Vicente) dalyvauja tarptautiniame projekte „Water Around Us“ („Vanduo aplink mus“), kuris tęsis 2 metus.

Projekto tikslas – priminti  vandens svarbą žmonių gyvenime, ugdyti atsakingą vandens vartojimą, bendradarbiaujant  tarpkultūriniu lygiu bei  keičiantis gerąja patirtimi. Vandens tema bus nagrinėjama įvairiais aspektais: aplinkosaugos, socialiniu, antropologiniu, istorijos ir meno.

Mokytojai organizuos mokiniams veiklas, koordinuos jų darbą, rengs projekto darbų parodas ir konkursus. Mokiniai, dirbdami  darbo grupėse, gilins gamtos mokslų, istorijos, muzikos ir dailės, literatūros ir sporto, informacinių technologijų žinias. Kadangi projekto kalba – anglų, tai puiki proga mokiniams mokytis jos „gyvai“ – bendraujant su bendraamžiais iš kitų šalių vizitų metu, susirašinėjant, komunikuojant virtualiai.

Pirmoji projekto „WATER AROUND US“ užduotis – logotipo kūrimas

Logotipo vertinimo kriterijai:

  • Logotipo pasiūlymus teikia 6-7 klasių mokiniai.
  • Logotipe turi būti trumpinys WAU (Water around us).
  • Logotipe turi atsispindėti dalyvaujančios šalys.
  • Tai gali būti piešinys arba kompiuteriu sukurtas grafinis vaizdas, ar abiejų kombinacija.
  • Logotipas negali būti didesnis nei A4 lapo formato (mažesnis gali).
  • Mokykla išrenka tris logotipus, kurie toliau dalyvauja galutiniame balsavime.
  • Galutinį balsavimą organizuoja portugalų komanda internetu, kur mokyklos turės lygiateises balsavimo galimybes.