Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Specialioji pedagoginė pagalba

 

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA TEIKIAMA, JEI MOKINYS:

  • nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;
  • dėl kokių nors priežasčių labai atsilieka mokydamasis;
  • daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
  • neįsimena mokomosios medžiagos;
  • nesugeba planuoti savo darbo pamokoje.

Specialioji pedagogė Asta Kairienė 25 kab. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus).

 

 LOGOPEDO PAGALBA TEIKIAMA, JEI MOKINYS:

  • sunkiai reiškia mintis žodžiu: netaisyklingai taria kai kuriuos garsus, mikčioja;
  • ilgai rezga sakinį, ieško reikiamų žodžių, ir dėl to pasakojimai tampa nesklandūs, ar net jis pamiršta, ką norėjo pasakyti;
  • patiria sunkumų skaitydamas: sunkiai sujungia raides į skiemenį ir žodžius į sakinį;
  • nesupranta perskaityto teksto ir nesugeba atsakyti į klausimus;
  • patiria sunkumų rašydamas.

Logopedė Asta Kairienė 25 kab. teikia pagalbą sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokiniams ne pamokų metu, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), mokytojus.