Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Tėvų savipagalbos grupės

Tėvų savipagalbos grupės paskirtis – spręsti iškilusias savo vaikų auklėjimo problemas, dalinantis tarpusavyje asmenine patirtimi bei rūpesčiais. Diskutuoti, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, kitų akimis pažvelgti į savo sunkumus.

Susitikimus veda psichologė Audra Bardauskienė, socialinė pedagogė Daiva Šuškevičienė ir specialioji pedagogė-logopedė Asta Kairienė. Grupė renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 18.00 val. „Sandoros” progimnazijoje.

Tėvų savipagalbos grupės veikla 2012-2013 m.m

Tėvų savipagalbos grupės veikla 2013-2014 m.m

Tėvų savipagalbos grupės veikla 2015-2016 m.m