Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Sandorietės respublikinėje užsienio kalbų konferencijoje

Š.m. vasario 23 dieną mūsų mokyklos 8b klasės mokinės Gabija Ambrazevičiūtė ir Miglė Maldutytė dalyvavo Šiaulių miesto Romuvos progimnazijos organizuotoje III respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) metodinėje – praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „SĖKMINGAS UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS(IS) GEROJE MOKYKLOJE: DABARTIS, ATEITIES ĮŽVALGOS“.

Konferencijoje, kurioje dalyvavo virš 100 dalyvių, merginos pristatė savo parengtą pranešimą anglų kalba asmeninės ūgties užsienio kalbose ir asmenybės tobulėjimo tema „Improve the language, reveal your personality“ (Lavink kalbą, atsiskleisk kaip asmenybė).

Pranešime merginos apžvelgė asmeninę patirtį ir pristatė savo įžvalgas apie užsienio kalbų mokymąsi ir darbą klasėje bei už jos ribų. Kalbėjo apie savo dalyvavimą tarptautiniame Erasmus + projekte „Water Around Us”, kuris taip pat prisidėjo prie jų pačių asmenybės tobulėjimo ir atsiskleidimo.

Informaciją parengė

anglų k. mokytoja Kristina Černiauskienė