Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Visos dienos mokyklos grupė

Progimnazijoje veikia visos dienos mokyklos grupė, kurioje laukiami  1–4 klasių mokiniai :)

img_0062_0

Susitikę pasibaigus pamokoms mes:

  • Tikslingai užimame mokinius ir tinkamai juos prižiūrime.
  • Ugdome kūrybingas, savimi pasitikinčias, savarankiškas, atsakingas ir sėkmingas asmenybes.
  • Siekiame, kad mokiniai save atskleistų, ugdytų, realizuotų.
  • Organizuojame mokinių laisvalaikį per žaidimą, šokį, prasmingus užsiėmimus.

Taigi, mes žaidžiame, bendraujame, šokame, piešiame, svajojame, juokiamės, stengiamės būti šviesesni, atviresni, supratingesni, mokomės mylėti, pastebėti, diskutuoti.

Visos_dienos mokyklos_grupės tvarkos_aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintas VDM organizavimo aprašas.

1-4 kl. mokiniams taikomas mokestis už ugdymo priemones, skirtas visos dienos mokyklos grupės mokinių užimtumui.

1–4 klasių visos dienos mokyklos grupės mokytojos:

Eglė Bajalienė – 1a kl. pailgintos grupės mokytoja, tel. Nr. 8 627 92 357; el. paštas: egle.bajaliene@gmail.com;

Laura Kairaitienė – 1b kl. pailgintos grupės mokytoja, tel. Nr. 8 627 45 022; el. paštas: laura.subac@gmail.com;

Akvilina Čėsnienė – 2b kl. pailgintos grupės mokytoja, tel. Nr. 8 620 54 685; el. paštas: akvile17@gmail.com

Rasa Imbrasienė – 2a kl. pailgintos grupės mokytoja, tel. Nr. 8 616 13 376; el. paštas: imbrasiene@gmail.com.

* – užsiėmimų metu mokiniams duodamos visos priemonės, kurios naudojamos užsiėmimų metu: popierius, klijai, dažai, ir kt.