Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

„Sandoros“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo_tvarkos aprašas (nauja_redakcija_2018-01-01).

Individualios mokytojų dalykininkų vertinimo tvarkos:

Gamtos, fizikos, matematikos pamokose_V. Pranskaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose_M.Malcevičius

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose_R.Lunskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose_J.Banienė

Anglų kalbos pamokose_K.Černiauskienė

Anglų kalbos pamokose_E Vainoriene

Anglų kalbos pamokose_V.Buitvidienė

Vokiečių, anglų pamokose_I.Urbonienė

Rusų kalbos pamokose_R.Čechankova

Rusų kalbos pamokose_J.Banienė

Biologijos, chemijos, geografijos_A.Marcinkevičienė

Matematikos pamokose_D.Vėdaraitė

Matematikos pamokose_V.Vičkutė

Istorijos pamokose_V.Kruopis

Dailės ir technologijų pamokose_A.Traškinienė

Informacinių technologijų pamokose_V.Vičkutė

Kūno kultūros pamokose_A.Navickas

Žmogaus saugos pamokose_A.Navickas

Šokio pamokose_Linos Borščiūtė-Matutienė

Pradinių klasių mokytojų taikoma mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka