Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mokytojui

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos ugdymo planas 2020-2021 m. m.

El.dienyno_tvarkos_aprašas_Sandora_2017 m. redakcija

Mokinių-lankomumo-apskaitos-aprašas-2020-gruodžio-redakcija

5-žingsnių-pagalbos-modelis 2017 m. redakcija

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas, 2018 m. redakcija

Gabių ir talentingų vaikų atpažinimo, ugdymo rekomendacijos, 2017 m. redakcija

Bendramokyklinių renginių planas 2019-2020 m. m.

Mokinių asmeninės pažangos ir įsivertinimo aprašas 2019 spalio 9 Nr. V-125

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PUG organizavimo aprašas_2019-08-30

NUOTOLINIS MOKYMAS

Nuotolinis mokymo organizavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija 2019-08-30)