Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Statistika

Mokosi 624 mokiniai, iš jų 214 mokosi nuotoliniu būdu (2021-09-01 duomenys).

Mokinius moko 39 mokytojai.

Pagalbą mokiniams teikia socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė, Vaiko gerovės komisija.