Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Apie nuotolinį mokymą

Nuo 2011 m. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, vadovaudamasi nuotolinio mokymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, organizuoja nuotolinį mokymą 1–8 kl.

Nuotolinis mokymasis – tai galimybė užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams informacinių technologijų pagalba įgyti ugdymo standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą. Kaip visa tai vyksta?

Mokiniai mokosi savarankiškai būdami skirtingose vietose, naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, jungiasi su mokytoju ir dalyvauja mokytojo konsultacijose.

Visas mokymo kursas su visa reikalinga medžiaga mokymuisi yra patalpinta mokyklos „Moodle“ virtualioje mokymo(si) aplinkoje. Mokymosi medžiaga, atsižvelgiant į temas, mokslo metų savaičių skaičių, yra struktūrizuota, suskirstyta į konkrečias pamokas ir pritaikyta mokyti(s) nuotoliniu būdu. Mokiniams yra sudaromos sąlygos konsultuotis su mokytojais tvarkaraštyje nurodytu laiku naudojant vaizdo konferencijos „Adobe Connect“ įrankį. Mokantis reikalingas kompiuteris, prieiga prie interneto, būtų patogu, jei turėtumėte kamerą, mikrofoną (tai palengvintų konsultacijas), taip pat spausdintuvą, skenerį.

Mokslas nuotoliniu būdu yra nemokamas.

Mokytis nuotoline mokymosi forma yra dvi galimybės:

  1. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma, kaimokykla gauna prašymą mokyti pagal visas konkrečios klasės mokymosi programas. Baigusiam konkrečią mokymosi programą, mokiniui išduodamas mokymosi pažymėjimas. Norint mokytis pagal visas Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas, reikia, kad tėvai deklaruotų raštu, jog mokinys yra laikinai išvykęs į užsienį ir vaikas nesimoko toje šalyje, kurioje laikinai gyvena. Tėvų (teisėtų globėjų) pateikta informacija yra priimama kaip faktas.
  2. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma (lituanistinis mokymas)lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pasaulio pažinimo dalyko (1-4 kl. – lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas; 5 kl. – lietuvių kalba ir Lietuvos istorija; 6-8 kl. – lietuvių kalba, Lietuvos istorija ir Lietuvos geografija). Mokymuisi pagal šią mokymosi formą nereikalinga jokia papildoma deklaracija. Baigus atskirų dalykų programas, bus išduodama pažyma apie mokymąsi ir gautus pasiekimus.

Prisijungimo adresas prie nuotolinio mokymo aplinkos galite čia.

Nuotolinio mokymo organizavimo komanda:
Mindaugas Malcevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nuotolinio mokymo koordinatorius, el.paštas: mindaugas.malcevicius@sandora.eu, tel. +37064847483.
Virginija Vičkutė, informacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkė, 5–8 klasių kuratorė, administratorė „Moodle“ platformoje, el.paštas: virginija.v@sandora.eu.
Aistė Mikalonienė, pradinių klasių mokytoja, 1–4 klasių kuratorė, el.paštas: aiste.mikaloniene@gmail.com.

Nuo 2019 m. lapkričio mėn. keitėsi 3-iokų ir 4-okų mokytojos. Su 3-iokais darbuojasi 1–4 kl. kuratorė Aistė, su 4-okais – mokytoja Lina Vičkutė, el. paštas: linavickute@gmail.com. 

Ir visi dėstantys mokytojai :)

Dėl visų Jums svarbių ir aktualių klausimų skambinkite tel. +3706 85 27 319 (direktorius Kęstutis), tel. +3706 484 74 83 (pavaduotojas Mindaugas). Atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Jei pradėjote mokytis ir kyla daug klausimų, rekomenduojame peržiūrėti trumpą informacinį video įrašą.