Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Apklausa priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių tėvams: ar „Sandora“ turėtų tapti visos dienos mokykla?

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija norėtų nuo 2018–2019 mokslo metų dalyvauti visos dienos mokyklos modelių išbandyme. Labai prašome visus priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių tėvelius atsakyti į anketos klausimus. Jei nesunku, atlikite tai kiek įmanoma greičiau, nes paraiškos teikimo terminas – iki 2018 m. gegužės 21 d. :)

KAS YRA Visos dienos mokykla (toliau – VDM). VDM – vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dienos metu, į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

VDM sudaro sąlygas ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, skirti pakankamai laiko pagilinti mokinių žinias ir praplėsti gebėjimus, užtikrinama formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermė. Visa tai teigiamai veikia mokinių pasiekimus.
Prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus, nes tik Jums pritarus galėsime dalyvauti VDM modelių išbandyme.

Daugiau informacijos apie projektą.

Progimnazijos administracija