Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Aštuntokai paskaitoje „Elementoriai iš kartos į kartą”

Š.m. vasario 23 dieną Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko paskaita „Elementoriai iš kartos į kartą“. Čia žinių sėmėsi 8a klasės mokiniai: S. Bertulis, D. Jareckas, G. Pelenis.

Paskaitoje dalyvavo vadovėlių autorė Elena Marcelionienė , profesorė Danutė Klumbytė, Milda Pesliakienė, „Pupos“ vadovėlių autorės. Paskaitą vedė Aldona Šiaulienė ir Džiuljeta Maskuliūnienė. Paskaitoje dalyviai dalinosi savo prisiminimais apie mokyklą, kaip ir kokiomis sąlygomis jie mokėsi. Taip pat buvo pasakojama apie kai kurių dalyvių tėvus, kurie buvo Lietuvos mokytojai. Pristatyti pirmieji elementoriai ir jų kūrėjai. Akivaizdžiai matoma,  kuo jie skiriasi nuo dabartinių, kaip keitėsi elementorių stilius bėgant laikui. Arvydas Skėrys pristatė savo surinktų fotografijų parodą apie Lietuvos mokyklas „Tarpukario vaikai mokykloje“. Iš muziejaus buvo atvežtas mokyklinis suolas, kuriame galėjome pasėdėti ir parašyti su plunksna.

Paskaitoje dalyvavo ir fotografavo 8a klasės mokiniai: Simonas Bertulis, Dovydas Jareckas, Gvidas Pelenis.