Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Atrask pasaulį

Šioje programoje daug domėsimės ir kalbėsime apie Lietuvą, jos gamtą, gyvūnus, todėl, kad atrasti pasaulį reikia pradėti nuo savo kiemo. Antroje programos dalyje domėsimės tomis temomis, kurias pasiūlė vaikai. Ieškosime atsakymų kartu.

20151103_163205 20151103_163331 20151103_164305 20151103_164352