Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Atvirų durų diena „Sandoroje”

Šiandien „Sandoros” progimnazijoje – atvirų durų diena. Nuo pat ankstyvo ryto į mokyklą skubėjo ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai.

Kaip ir kasmet mokinių tėveliai buvo kviečiami stebėti pamokas, neformaliosios veiklos užsiėmimus, individualiai konsultuotis su dalykų mokytojais rūpimais klausimais. Šių metų naujovė – galimybė konsultuotis ir su bendradarbiaujančių mokyklų mokytojais, vedančiais neformaliojo ugdymo užsiėmimus sandoriečiams.

Tėveliai jaukiai sutikti mokyklos direktoriaus Kęstučio Šalčio bendrame pasitarime. Čia tėveliai ir mokyklos administracija aptarė keletą rūpimų klausimų, direktorius pristatė mokykloje atsiradusias naujoves, pasidžiaugė aktyviu tėvelių domėjimusi mokyklos veikla.

Po bendrojo pasitarimo tėveliai išsiskirstė į klases pokalbiui su klasės auklėtojais.