Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Dokumentų formos

Prašymas_nuotolinio_mokymo_VISI_DALYKAI

Prasymas_nuotolinio_mokymo_NE_VISA_PROGRAMA

Sutikimas_del_mokinio_duomenu_tvarkymo_ASMENIM (mokiniams)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymosi sutartimi. Pateikus mokyklai prašymą dėl priėmimo, bus parengta mokymosi sutartis ir Jums atsiųsta pasirašyti.

Pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo 17 punktą, sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena. Kai šie veiksmai bus atlikti, mokinys pradeda mokytis nuotoliniu būdu Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje.