Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

El. mokinių sveikatos tikrinimo pažymos, galimybės tėvams pateisinti pamokas, kai vaikas serga – kas, kaip ir kodėl?

Prasidėjus naujiems mokslo metams, įsigaliojo teisės aktai, mokinių tėvai ugdymo įstaigoms gali pateisinti vaikų nelankymą be gydytojų pažymų, kai jos nereikalingos. Atsižvelgiant į tai, atnaujinamas ir Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir priemonių lankomumui gerinti tvarkos aprašas.

Žinoma, nauji teisės aktai iškėlė nemažai klausimų tiek mokyklos bendruomenei, tiek, reikia manyti, patiems mokinių tėvams. Siekdami lengviau ir greičiau susistyguoti šiuos pokyčius, dalinamės naujausiais įstatyminių aktų išaiškinimo raštais. Vieną raštą yra parengusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kitą raštą – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Siūlome susipažinti.