Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Gavėnios pradžia

Pelenų trečiadienį nulenkę galvas laukėme mokyklos kapeliono kun. Tado Rudžio. Laukėme mintyse tardami žodžius: „Iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi“. Įsileisdami Gavėnią į širdis stengiamės atitaisyti savyje tai, kas traukia į nuodėmę ir skatiname tai, kas veda į gėrį.
Mokiniai klasių valandėlių metu permąstydami savo santykį su Dievu ir siekdami dvasinio atsinaujinimo maldavimų-troškimų medžiui liejo savo troškimus.
Dieve, te mūsų maldavimai virsta kūnu…