Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

III vieta dailės olimpiadoje

7 a klasės mokinė Eva Buitvidaitė  miesto 7 klasių  dailės olimpiadoje kūrė ir pristatė kompoziciją tema „Gyvenu menu” ir užėmė III vietą. Mergaitę ruošusi mokytoja Aldona Traškinienė ją apibūdina, kaip kūrybišką, kruopščią ir nuolat tobulėjančią mokinę: „Eva nelanko dailės mokyklos, bet jau turi susiformavusi savitą, individualų meninės raiškos stilių, sugeba suformuoti iratskleisti piešinio idėją, tiksliai bei aiškiai formuluoja  mintis.

Sveikiname :)