Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Įžiebta pirmoji Adventinio vainiko žvakė

Susimąstę ir tylūs žengiame į Adventinį laikotarpį. Giesmėmis ir maldomis, susiglaudę petys į petį pradėjome pirmadienio rytą bendrystėje. Į svečius užsukęs ir pirmąją vainiko žvakę uždegdamas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas sakė: „Prisiminkime Viešpaties pažadą pasauliui, kad ateis Kristus, mūsų šviesa ir viltis”.Tad auginkime širdyse šviesą ir puoselėkime viltį eidami pasitikti savo Atpirkėjo.

Už šių metų vainiką nuoširdžiai dėkojame Dovydo mamai Dianai ir Roko mamai Daivai. Te iš jūsų delnų sklindanti šiluma niekada neišblėsta.

Rytmečio foto čia.