Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Katalikiškųjų vertybių programa „Mintis. Žodis. Darbas“ šeštokams.

Spalio 27 dieną šeštųjų klasių mokiniai su programos „Mintis. Žodis. Darbas“ vykdytojomis muzikos mokytoja Rolanda Kalakauskiene ir dailės mokytoja Aldona Traškiniene rinkosi į  Vyskupijos pastoracinį centrą, kuriame vyko kultūrinė – pažintinė diena „Ką bedarytum, daryk gerai, – ir tu pašlovinsi Dievą“. Sesuo Jonė vedė paskaitą apie kunigą Dievo Tarną Ignacą Štachą – pirmąjį Blaivybės apaštalą Lietuvoje, siūlydama mokiniams plačiau pasidomėti šia tema. Šv. Mišias Pastoracinio centro koplyčioje šeštokų bendruomenei aukojo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios kunigas vikaras Vidas Bernardas Sajeta, po kurių aplankėme kunigo Ignaco Štacho kapą Senosiose kapinėse ir uždegėme žvakutes. Visi dalyvavę programoje supratome pagrindinę šios dienos mintį: „Yra tik vienas pagrindinis darbas – Jėzaus meilė“.

img_9306