Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Struktūra ir kontaktai

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
K. Korsako g. 8, LT-78359
El. paštas: info@sandora.eu
Tel.: +370 603 29 303
Mokyklos kodas: 195220727
Biudžetinė įstaiga

Administracija

Direktorius

Mokyklos kapelionas

Pavaduotojai

Vyr. buhalterė

Raštinė

Raštinės vedėja

Savivalda

Mokinių taryba

Mokyklos taryba

Mokytojai

Pradinių klasių

Dalykininkai

Neformaliojo švietimo

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinė pedagogė

Logopedas ir specialusis pedagogas

Biblioteka

Bibliotekos vedėja

 Ūkio dalis

Aptarnaujantis personalas

Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos

(LMPS) grupės pirmininkė – Aldona Traškinienė

Tel. Nr. 861382857

El. Paštas: traldona@yahoo.com