Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Kviečiame mokytis

Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis priimami mokyklos raštinėje nuo 2014-03-03 darbo dienomis:

pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val.,

penktadienį – nuo 8 val. iki 16.45 val.

Reikalingi dokumentai:

prašymas;

vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma.

Informaciją teikia mokyklos raštinės vedėja Aurelija Gricė, tel. 552232

Mokytis į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai. Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į pirmą klasę anksčiau, nei jam sueina 7 metai, papildomai turi pateikti vaiko brandumo įvertinimą.

2014-2015 m.m. yra 9 laisvos vietos.

 
(SKAITYTI DAUGIAU)