Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Kviečiame susipažinti su atnaujinta mokinių priėmimo tvarka

Aktuali informacija mokinių tėveliams, kurie planuoja savo vaikus 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėti mokyti Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 1-oje ar 5-oje klasėje. 2021 m. vasario 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės Taryba patvirtino Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Šis Aprašas reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarką, nustato priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijus, prašymų pateikimo terminus ir priimamųjų sąrašų sudarymą, priėmimą į laisvas vietas, priėmimo į mokyklą įforminimą, informavimą apie klasių formavimą ir mokinių priėmimą, priėmimo į mokyklą priežiūrą ir atsakomybę.

Su nauju dokumentu galite susipažinti čia. Atkreiptinas dėmesys, kad „Sandoros“ progimnazija, vykdydama katalikiškojo ugdymo krypties bendrąsias ugdymo programas, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu į pirmųjų klasių skaičių įskaičiuoja ir klasę, formuojamą iš miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.