Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Kviečiame susipažinti su naujos mokinių lankomumo tvarkos projektu, teikti pasiūlymus

Gerb. tėveliai, mokiniai,
kviečiame išsakyti savo pastebėjimus, siūlymus dėl naujo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir priemonių lankomumui gerinti tvarkos aprašo. Aprašas keičiamas, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, įsigaliojusius nuo šių mokslo metų pradžios.

Pasiūlymus, pastabas, komentarus galite palikti šioje formoje. Pagal galimybes, jeigu tai neprieštaraus galiojantiems teisės aktams, į visas pastabas būtinai atsižvelgsime.
Mums Jūsų nuomonė labai svarbi :)