Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Logopedė-specialioji pedagogė pedagogines žinias gilino Estijoje

Mokyklos logopedė-specialioji pedagogė Asta Kairienė nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 2 d. dalyvavo „Erazmus+“ projekte „Wake up your enthuasiasm“. Projektas vyko Estijoje, Narvos mieste. Projekto veiklose buvo analizuojamos Estijos, Suomijos, Ukrainos, Moldovos, Rusijos, Lietuvos švietimo pagalbos teikimo sistemos ir  praktika, tėvų, auginančių vaikus su negalia, iniciatyvos, siekiant jų vaikų į(si)traukimo į ugdymo(si) procesą, neformaliojo ugdymo galimybės.

Mokymų dalyviai mokėsi kurti palankesnę mokinių mokymuisi ir bendradarbiavimui skirtą aplinką, išbandė naujus tėvų, pedagogų ir mokinių bendradarbiavimo modelius, dalinosi gerąja patirtimi, kūrė bendradarbiavimo projektus.