Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mokiniui

Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-5 klasių mokiniams:

Pradžia Pabaiga Į mokyklą
Rudens 2013-10-24 2013-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2013-12-23 2014-01-03
Žiemos 2014-02-17 2014-02-18
Pavasario (Velykų) 2014-04-07 2014-04-18
 Papildomos 2014-03-10
Vasaros 2014-06-02 2014-08-31

 

 

 

6-8 klasių mokiniams:

 

Pradžia

Pabaiga

Į mokyklą

Rudens

2013-10-28

2013-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2013-12-23

2014-01-03

Žiemos

2014-02-17

2014-02-18

Pavasario (Velykų)

2014-04-14

2014-04-18

Vasaros

2014-06-09

2014-08-31

 
_______________________________________________________________________________

 

Biblioteka – skaitykla

 

biblioteka1

Mokyklos biblioteka – ypatinga. Tai maža, jauki erdvė, kuri pritraukia mokinius ne tik per pertraukas, bet ir po pamokų. Biblioteka patraukli, nes fondai nuolat papildomi pačia naujausia ir populiariausia literatūra, kuri padeda gilinti ir plėsti per pamokas įgytas žinias, tobulėti dvasiškai. Fondas komplektuojamas atsižvelgiant į ugdymo programas, mokytojų ir mokinių pageidavimus. Bibliotekoje moksleiviai ruošia namų darbus, rengia įvairius projektus.

Mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programos plius projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Dalyvaujant šiame projekte kompiuterizuotos 5 darbo vietos, atnaujinti baldai (lentynos, stalai, kėdės).

Biblioteka yra įsikūrusi antrame mokyklos aukšte – 32 kabinete.

Darbo laikas:

I – IV   8.00 – 16.00
V        8.00- 15.00

Bibliotekos vedėja Elvyra Agrafenina.

Biblioteka

biblioteka2

_______________________________________________________________________________

 

Mokinių elgesio taisyklės

 

7 TAIP: 

 1. Prisimink, kad malda yra tavo dienos pradžia ir pabaiga, o tavo gyvenimas – 10 Dievo įsakymų.
 2. Mylėk Tėvynę, pažink ir saugok gamtą, tausok tradicijas, puoselėk gimtąją kalbą.
 3. Gerbk mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir jų darbą.
 4. Vilkėk mokyklinę uniformą, būk tvarkingas, taupus, atsakingas už savo asmeninius daiktus.
 5. Gebėk įžvelgti savo klaidas ir jas taisyti, atsispirti žalingiems įpročiams, blogiems draugams.
 6. Būk mandagus, gailestingas, dėmesingas jaunesniems ir silpnesniems, nelaimės ištiktiems, sergantiems, seniems ir neįgaliems žmonėms.
 7. Žinok savo teises ir pareigas.

7 NE:

 1. Nevėluok į pamokas, nepraleidinėk pamokų be pateisinamos priežasties.
 2. Netrukdyk pamokoje mokytojams ir draugams.
 3. Neprasivardžiuok, negrasink, nesikeik, nesimušk.
 4. Nevartok rūkalų, svaigalų ir narkotinių medžiagų mokykloje ir už jos ribų.
 5. Negadink mokyklos inventoriaus (vadovėlių, kėdžių, stalų ir pan.).
 6. Nesinaudok mobiliuoju telefonu ir kitais nereikalingais mokymuisi daiktais per pamokas.
 7. Neleisk mokykloje laiko veltui.

Priminimas tėvams:

Per mėnesį tėvai gali pateisinti 3-jų dienų praleistas sūnaus (dukros) pamokas.

_______________________________________________________________________________

 

Projektai

 

 

 Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

_______________________________________________________________________________

 

Tvarkaraščiai