Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mokyklos aprūpinamos naujomis mokymo(si) priemonėmis: įdomiau mokysis ir vyresni mokiniai

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. 2019 m. projektas įgavo pagreitį – į mokyklą atvyko 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. 

Pirmame etape mokykla gavo priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t. t.

2018-2019 m. m. mokykla gavo ir 5–8 klasėms skirtas gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemones ir įrangą. Visa tai leis gamtos mokslų, technologijų pamokas mokykloje padaryti įdomias, mokiniai galės susipažinti su naujausia labaratorine įranga, patys ugdymo proceso metu galės atlikti įvairius praktinius bandymus, vykdyti projektinę veiklą.

Informaciją parengė

M. Malcevičius