Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mylimos Mamos !

Jūsų šypsenos – mūsų šilčiausia saulė.
Jūsų glėbyje – paguoda ir ramybė.
Jūsų meilė – mūsų gyvenimas !
Telaimina Dievas Jūsų žingsnius ir rūpestį, o mes savo tylioje maldoje prašome neišsenkančios sveikatos.