Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Neformaliojo ugdymo patirtys – iš Estijos ir Suomijos

Per paskutiniuosius porą metų mokytojai K. Černiauskienei nemažai teko įsilieti į neformaliojo švietimo srities veiklas. Ši veikla reikalauja naujo požiūrio, gilesnių žinių bei įvairesnės patirties. „Sandoros“ progimnazija jau daugelį metų organizuoja mokyklos vaikams dienines bei stacionarias stovyklas, siūlo popamokinę veiklą, organizuoja kultūrines-pažintines veiklas, todėl verta domėtis kitų šalių patirtimi ir gerosios patirties pritaikymą mūsų mokykloje.

Išvyka į tarptautinį projektą Estijoje ir Suomijoje „Tobulėk, Auk, Pažink, Kurk“

Gegužės 14–18 d. mokytoja K. Černiauskienė dalyvavo švietimo mainų paramos fondui įgyvendinant Europos socialinio fondo  lėšomis finansuojamame projekte „Tobulėk, Auk, Pažink, Kurk“  (TAPK2), kuris vyko Estijoje ir Suomijoje. Jame dalyvavo neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo specialistai iš visos Lietuvos.

Vizito tikslas – supažindinti vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo atstovus su Estijos ir Suomijos šalių pažangiausiais neformaliojo vaikų švietimo principais ir metodais, susipažinti su Estijos ir Suomijos švietimo sistemų ypatumais ir neformaliojo vaikų švietimo sėkmės faktoriais, gerosios praktikos pavyzdžiais, darbo su vaikais ir jaunimu principais bei visiems suteikti galimybę pasidalinti savąja patirtimi.

Lankėsi Tartu aplinkos apsaugos švietimo centre bei jaunimo centre „Lille Maja“

Vizito metu buvo aplankytas modernus Tartu aplinkos apsaugos švietimo centras, supažindinta  su centre vykdomomis neformaliojo ugdymo veiklomis bei aplinka, centro bei veiklų vaikams finansavimo principu. Džiugu, kad ši erdvė labai tinkama kūrybinėms veikloms ir gamtos pažinimui. Centre  neformalios veiklos organizuojamos ir vaikams, ir suaugusiems.  

Taip pat Tartu mieste buvo lankytasi jaunimo centre „Lille Maja“, kuriame buvo pristatytos jų vykdomos veiklos. Viena iš šio centro populiariausių veiklų – maisto gaminimas ir bendravimas. Šiame  centre gali lankytis jaunimas nuo 7 iki 26 metų jiems tinkamu laiku.

Vizitas Estijos Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijoje ir AHHAA mokslo centre

Sekančią kelionės dieną – vizitas į Estijos Švietimo ir mokslinių tyrimų ministeriją. Joje buvo supažindinama su Estijoje veikiančiomis švietimo sistemomis, valstybės teikiamomis galimybėmis vaikams bei jaunimui, jų ateities strategijomis bei planais.

Vienas iš ministerijos tikslų – kiekvieno vaiko pomėgiai ir galimybė save realizuoti popamokinėse veiklose, kurias jie netradiciškai įvardina kaip ugdymą per pomėgius (angl. „hobby education“ ).

Taip pat buvo aplankytas AHHAA mokslo centras, kuriame buvo galima pamatyti ir patiems patirti kaip fizikos dėsniai veikia gyvenime. Tai puikus ir smagus mokslo pateikimas smalsiems ir išradingiems vaikams, kurie taip nori viską išmėginti praktiškai.

Liko nustebinti Suomijos švietimo padėtimi

Kelionės metu buvo lankytasi ir Suomijos Skautų neformaliojo ugdymo įstaigoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje bei Helsinkio Jaunimo skyriuje.

Stebina tai, kad Suomijoje būti savanoriu „madinga“. Maždaug kas trečias Suomijos gyventojas dalyvauja savanoriškoje veikloje.  Taip pat įdomu tai, jog Suomija siekia įgūdžių, įgytų neformaliajame švietime pripažinimo formaliajame švietime. Vaikų poreikiai – vienas svarbiausių veiksnių kuriant strateginius švietimo dokumentus. Poreikių nustatymui vykdomi tyrimai, apklausos, diskusijos ir kt. Šalyje taip pat labai populiarūs jaunimo centrai. Didelis veiklų pasirinkimas, modernios erdvės, užtikrintas priemonių pasirinkimas ir glaudus bendradarbiavimas su vietos mokyklomis.

Paskutinę diena buvo praleista viešint Estijos valstybinėje jaunimo stovyklavietėje Kloogaranna. Ši stovykla, tai puikus renovuotas stovyklų kompleksas, veikiantis ištisus metus.

Džiaugiamasi  neįkainojama patirtimi

Šis vizitas –  tai puiki galimybė, sužinoti kaip „gyvena“ Estijos ir Suomijos švietimas, taip pat pristatyti ir palyginti savo vykdomas veiklas bei pagalvoti apie pokyčius bei tobulėjimą ateityje. Viešnagės metu įgyta tarptautinė patirtis – tai neįkainojami įspūdžiai, kurie išliko bendraujant tarpusavyje su kitais specialistais iš skirtingų Lietuvos regionų.  Vizito metu nuolat virė diskusijos, pašnekesiai apie vykdomas veiklas, skirtingas tikslines grupes, darbo metodus ir principus, jaunimo poreikius, pomėgius ir lūkesčius, mezgėsi pažintys ir inicijuojamos naujos iniciatyvos.