Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Nuotolinis mokymas 6-8 kl. mokiniams tęsiamas iki spalio 25 d.

Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio nutarimu, 6-8 klasių mokinių ugdymas iki 2020 m. spalio 25 d. bus vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Kiti svarbūs sprendimai, įsigaliojantys ar liekantys galioti nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. spalio 25 d.:

PUG, 1-5 klasių ir STEAM, Kultūros krepšelio ar paso programos vyks kasdienio ugdymo organizavimo forma (mokiniai gyvai susitiks vieni su kitais, su mokytojais) maksimaliai ribojant skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po pamokų.

Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamas maitinimas bus organizuojamas kartą per savaitę išduodant suformuotus maisto davinius.

Neformalusis vaikų švietimas, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas programas tos pačios klasės mokiniams, edukacijos, išskyrus STEAM, Kultūros krepšelio ar paso programas (vykdomas tos pačios klasės mokiniams), bus vykdomos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu – ugdymas stabdomas.

Apie ugdymo pasikeitimus, susijusius su spalio 11 d. mokyklos patalpose vystančiais Seimo rinkimais, mokinius ir mokinių tėvelius informuos klasių vadovai.