Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Pelenų diena: prasideda pasninko, maldos, atgailos ir gerų darbų laikotarpis

2020 m. vasario 26 d. iš mokyklos kapeliono kun. Tado Rudžio delnų ant „Sandoros“ bendruomenės galvų biro šventinti pelenai. Biro kaip žodžiai į širdį „Atmink, žmogau, juk dulkė esi ir dulkėmis virsi“.

Įžengiame į gavėnią – pasninko, maldos, atgailos ir gerų darbų laikotarpį.