Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Pelenų diena

Mokyklos kapelionas kun. Tadas Rudys ir vėl berdamas pelenus mokiniams ant galvų priminė krikščioniškąją tiesą: „iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi”. Taip pat kvietė susikaupti gavėnios laikotarpiui, pasninkauti fiziškai ir dvasiškai.

Te pavargusios mūsų sielos permąsto santykį su savimi, artimu ir Dievu.

Pelenų dienos akimirkos Galerijose.