Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Pokyčiai ir naujovės Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje 2020-2021 m. m.: ATNAUJINTA INFORMACIJA

2020-2021 m. m., laikantis apribojimų ir nurodymų, susijusių su COVID-19 virusu, laukia nemažai pokyčių. Šiuo metu galiojantys operacijų vadovo sprendimai, taikytini ugdymo įstaigoms. Vadovaujantis galiojančiais vyriausybiniais nurodymais, mokykloje bus gana reikšmingų pokyčių šiose srityse:

Pamokų laikas

Ugdymo procesas progimnazijoje bus pradedamas skirtingu laiku. Su pamokų laiko projektu galite susipažinti čia ATNAUJINTA 2020-09-07.

Kabinetinė sistema

Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei bus paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks pamokos. 5-8 kl. mokinių pamokų tvarkaraščio projektas pagal klases čia (ATNAUJINTA). 1-4 kl. pamokų tvarkaraščius pristatys klasių vadovai rugsėjo 2 d. Rugsėjo 2 d. klasių vadovai pirmas dvi pamokas darbuosis su savo auklėtiniais (suteiks visą reikiamą informaciją, atsakys į mokiniams kylančius klausimus etc.), toliau bus dirbama pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį.

Mokinių srautų valdymas

Mokykloje parengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapiai mokyklos patalpose. Pagal parengtas schemas mokiniai į mokyklą atvyksta, dalijasi bendra vieša erdve tik su artimiausių klasių mokiniais, maksimaliai ribojant galimus kontaktus, užtikrinant, kad klasės būtų vėdinamos. Mokiniai išeina iš jiems paskirto kabineto tik tada, kai tuo metu koridoriuje nėra kitų mokinių. Išsamūs mokinių judėjimo krypčių, įėjimo / išėjimo į / iš mokyklą (-os) pirmo aukšto ATNAUJINTA 2020-09-07 ir antro aukšto (ATNAUJINTA) žemėlapiai.

Mokinių maitinimas

Mokykloje priimtas sprendimas mokinius maitinti mokyklos valgykloje, užtikrinant, kad vienu metu valgytų tik tų klasių mokiniai, kurie dalijasi bendra koridoriaus ir / ar įėjimo / išėjimo į / iš mokyklą (-os) erdve. Po kiekvieno mokinių maitinimo bus dezinfekuojami paviršiai, vėdinamos patalpos. Mokinių maitinimo laiko projektas pateikiamas čia ATNAUJINTA.

Pailgintos dienos grupės veikla

Kol vyrauja gana neapibrėžta situacija, galioja rekomendacijos nemaišyti vaikų, nedidinti jų skaičiaus, laikytis grupių izoliacijos principo, o organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių reikėtų išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro atstumą, nuo rugsėjo 1 d. pailgintos grupės užimtumas planuojamas tik 1-ų klasių mokiniams.

Mokinių spintelės

Kadangi mokykloje ribojamas mokinių judėjimas, rugsėjo pirmoje pusėje bus galima naudotis mokinių spintelėmis tik tokiu atveju, jeigu spintelė, kurią naudoja mokinys, yra jo judėjimo zonoje. Per rugsėjo mėn. bus perskirstytos mokinių turimos spintelės, kad jos būtų mokinio judėjimo zonoje.

Bendri saugumo reikalavimai mokiniams, mokytojams, į mokyklą ateinantiems mokinių tėvams:

  • Laikytis socialinio atstumo: uždarose erdvėse laikytis 2 m, atvirose erdvėse – 1 m.
  • Jeigu neįmanoma laikytis tokių atstumų, mokyklos darbuotojams, tėvams dėvėti veido apsaugos priemones.  
  • Riboti dalijimąsi mokymo priemonėmis.
  • Mokiniams per pamokas dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių nereikia. Jas reikia dėvėti koridoriuose, kitose bendrosiose mokyklos erdvėse, jei neišlaikomas socialinis atstumas.
  • Pradinių klasių mokytojams veido apsaugos priemonių dėvėti nereikia. 5–8 klasėse, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą, mokytojai gali dirbti be apsaugos priemonių. Tačiau per pamokas, kai mokytojai konsultuoja mokinius, juda tarp mokinių – jie turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Klausimus, pasiūlymus dėl ugdymo organizavimo, saugumo reikalavimų laikymosi Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje galite rašyti čia.