Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokytojai

Pavardė, vardas Klasė Užimamos pareigos, dėstomas
Simona Sidorenko-Tekužė

El. p.: simona.sidorenko@sandora.eu

PUG1 Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Gintarė Vitkuvienė

El. p.: gintare.vitkuviene@sandora.eu

PUG2 Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Musteikienė Ina

El. p.: ina.musteikiene@sandora.eu

1a Pradinių klasių mokytoja
Margarita Užuotienė

El.p.:  margarita.uzuotiene@sandora.eu

1b Pradinių klasių mokytoja
Vičkutė Lina
El. p.: lina.vickute@sandora.eu
2a Pradinių klasių mokytoja
Vilma Lipeikienė

El. p.: vilma.lipeikiene@sandora.eu

2b Pradinių klasių mokytoja
Lina Jasienė

El. p.: lina.jasiene@sandora.eu

3a Pradinių klasių mokytoja
Girdvainienė Laura

El. p.: laura.girdvainiene@sandora.eu

3b Pradinių klasių mokytoja
Navickienė Jurgita

El. p.: jurgita.navickiene@sandora.eu

4a Pradinių klasių mokytoja
Štuikienė Jolita
El. p.: jolita.stuikiene@sandora.eu
4b Pradinių klasių mokytoja